18. oktober 2017 · Comments Off on Att driva en hästgård · Categories: Hästen, Tips

Du kanske redan idag bedriver en verksamhet med hästar och stall, eller så har du funderat på detta då du har en förkärlek till just hästar och skulle vilja driva en hästgård i någon form. Du kanske haft förmånen att växa upp på ett lantbruk och har de möjligheter som ges med ladugård och allt som hör till.För många så kan det vara ett sätt att byta ett stressad stadsliv mot något med högre livskvalité, även om det inte bara är en dans på rosor med att driva en hästgård så kan miljöombytet göra att man trivs bättre och kan varav ner på ett helt annat sätt på landet. Att få hålla på med något man älskar tar inte lika hårt på krafterna, även om det kan vara slitsamt ibland.Med hästgården så kan det följa en mängd skog som behöver omvårdnad och ses över. Att vara skogsägare bli ytterligare ett ben att stå på i verksamheten. Finns intresset så kanske det går att kolla med Komatsu Forest om deras begagnade maskiner om någon skulle passa i er verksamhet. Det går även att kolla med granna om ni kan gå ihop om en skogsmaskin.Genom att bygga upp verksamheten med flera olika inkomstkällor så kan detta bli en lyckad framtidsplan. Finns det plats för fler hästar så kanske ni kan hyra ut stallplatser till de som så önskar och få inkomster för detta. Kolla upp med Jordbruksverket vilka regler som gäller för detta och annat som har med verksamhet för hästgård att göra.