27. juni 2013 · Comments Off on Ridsport · Categories: Hästen

Ridsport har vuxit mycket och det är idag en stor sport. Idag finns Svenska Ridsportförbundet som har till uppgift att främja ridsporten både nationellt och internationellt. Hit brukar de flesta Svenska Häst föreningarna vara anknutna och det är dessa föreningar som utgör SRF:s bas, dessa bedrivs genom ideellt arbete. De olika grenarna som ingår i SRF är; Distansritt, Dressyr, Equitation, Fälttävlan, Gymkhana, Hoppning, Körning och Voltige.

Distansritt

dressyr

Distansritt handlar om att hästen och ryttaren ska rida en lång sträcka genom naturen. Slingan brukar snitslas och består av kuperad terräng, små hinder så som omkullfallna träd och bäckar samt ibland även broar. Målet är att komma i mål på snabbast tid på en godkänd häst. Veterinär är nämligen på plats och veterinärbesiktar  hästen på utvalda platser under banan samt efter målgång.

Dressyr

Dressyr handlar mycket om samspelet mellan ryttare och häst. Ryttaren rider ett förutbestämt program och bedöms av en domare. Beroende på svårighet utförs olika övningar så som skritt, trav, galopp, skänkelvikningar, fram och bakdelsvändningar och halt. Hästen ska hela tiden ”gå på tygeln” och vara vaksam på ryttarens hjälper.

Fälttävlan

Fälttävlan är ursprungligen en gammal militär gren där både uthållighet, snabbhet och lydnad sätts på prov. En tävling utförs på 1, 2 eller 3 dagar och innehåller 3 olika grenar; dressyr, banhoppning och terrängritt. Beroende på hur många dagar tävlingen är sker de olika grenarna på antingen samma eller olika dagar. Det som gäller på alla tävlingar är att det sker en veterinärbesiktning innan banhoppningen. Terrängbanan brukar ske på varierat underlag så som grus eller gräs och vara mellan 1 till 5 kilometer långa. Vanligen är det mellan 15 till 20 hinder.

Gymkhana

Gymkhana härstammar ursprungligen fån England och uppkom som en tävling för barn som inte hade råd med en egen dyr ponny. Sporten utövas främst idag av barn och ungdomar. Grenen är en stafettlek och det krävs stor smidighet och snabbhet av såväl häst som ryttare. I Gymkhana tävlar man 4 personer i varje lag och grenarna är;

  • Slalom; Varje lag ska rida slalom mellan 5 pinnar, man rider 1 deltagare åt gången och man lämnar över till nästa i laget med en stafettpinne.
  • Bollar; En ryttare startar med en boll i handen. På mitten av banan står en hink och i slutet av banan står en hink med 4 bollar till. Ryttaren rider från och försöker få bollen i hinken på mitten, rider sedan vidare till hinken med bollarna, hoppar av och tar upp en boll som denne rider tillbaka till nästa deltagare med och lämnar över.
  • Placera flaggor i koner; Första ryttaren har en flagga i handen. Denne ska rida fram till en kon och placera flaggan, rida vidare till en annan kon och plocka upp en ny flagga, rida tillbaka med denna till nästa ryttare.

hoppning

Hoppning

Inom banhoppning rider deltagarna en förutbestämd hinderbana som är byggd på en viss höjd beroende på svårighetsgrad. Banhoppning har blivit den största grenen inom Ridsport idag. Några av de hinder som används är; rättuppstående, oxer, stigsprång, trippelbarr, mur, vattenhinder, pulmagrav och bank. Vilka hinder som väljs beror på svårighetsgraden i klassen. Den lägsta klassen som finns har hinder på 70 centimeter och de högsta har hinder på upp emot 160 centimeter.